Į viršų
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Renginys, skirtas Birželio14-ajai

Renginys, skirtas Birželio 14-ajai – Gedulo ir Vilties dienai, Laisvės kovų vado generolo Jono Žemaičio–Vytauto metams ir partizanų vado Petro Paulaičio 115-osioms gimimo metinėms paminėti. Kviečiame aktyviai dalyvauti krašto bendruomenę, buvusius tremtinius ir politinius kalinius, partizanus, jų ryšininkus, kaimynus, artimuosius, jaunimą. Renginyje dalyvaus Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos aktyvistas Edvardas Strončikas, laisvės kovų istorijos žiniomis dalinsis mokytojas Jonas Laurinaitis. Prisiminsime generolą Joną Žemaitį–Vytautą, partizaninės kovos vadą Petrą Paulaitį, kitus krašto partizanus – Lietuvos laisvės kovų dalyvius. Pabūsime kartu su buvusiais tremtiniais, sušilsime, pabendrausime ir pasidalinsime prisiminimais prie kavos puodelio, pasiklausysime gimnazistės Emilijos Barščiauskaitės atliekamos nuoširdžios dainos, pažvelgsime į senąsias nuotraukas ir filmuotus vaizdus apie krašto žmonių patirtą skausmą ir kovų už laisvę kelią.

birzelio 14 geras