Į viršų
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Muzikos instrumentų paroda ,,Tarp gėlių... skambantys pasauliai‘‘

Nuo gegužės 16 d. Jurbarko krašto muziejuje veikia paroda ,,Tarp gėlių... skambantys pasauliai‘‘.

Parodoje eksponuojami instrumentai, plokštelės, muzikos vadovėliai, natų sąsiuviniai, dainų rinkinukai, kurie yra sukaupti muziejaus fonduose. Šie eksponatai yra dovanoti ir perduoti muziejui nuolatiniam saugojimui.
Muziejaus darbuotojai džiaugiasi išeivės Zitos Biliūnaitės–Sodeikienės 1997 m. padovanotomis kanklėmis. Vienos yra gamintos P. Puišio asmeniškai Cecilijai Biliūnaitei. Ant kanklių korpuso įrėžtas pirmasis Maironio posmas ,,Lietuva brangi‘‘. Kitos dvejos kanklės taip pat parvežtos iš Amerikos  tai Lietuvos dainininko, chorvedžio, kompozitoriaus, išeivio Stepo Sodeikos (1903, Jurbarke-1964, JAV) instrumentai. Dėmesio verta kompozitoriaus, dabar gyvenančio JAV, Dariaus Lapinsko giesmės, sukurtos Juzefos Biliūnienės laidotuvėms, partitūra (poeto Just. Marcinkevičiaus tekstu). Šis eksponatas 1997 m. taip pat atkeliavo iš Amerikos. Parodoje randame ir buvusio Girdžių muziejaus (jam vadovavo ir eksponatus rinko mokytojai V., D. Norkaičiai) eksponatų: patefonas, popierinės gramofono plokštelės (dovanotos J. Kisieliaus, Girdžių apyl.), cimbolai, armonika, žvangučiai bei vienas kitas dainų ir natų rinkinys. Šiais metais muziejaus fondas pasipildė muzikalios Valantiejų giminės instrumentais, kuriuos padovanojo Zigmas Valantiejus. Senelio Jono Valantiejaus 1917 m. gamintas kontrabosas (pagamino 3 vnt.), giminės įsigyti akordeonai, smuikas, klarnetas papildė muzikos instrumentų fondą. Labai vertingas Petronėlės Valantiejutės 1919 m. rašytas ,,Eilių ir dainų rinkinėlis‘‘. Ten randame ranka rašytus tekstus: ,,Oi, neverk, matušėle‘‘, ,,Lietuvis didvyris‘‘ ir kt. Įdomūs ir Stasio Šimkaus ,,Lietuvių liaudies dainų“ bei kunigo Teodoro Brazio ,,Mūsų dainelės‘‘, išleistos 1923 m., ir kiti su muzikos pasauliu susiję eksponatai.

Paroda paruošta įprasminti renginius: ,,Muziejaus naktys Lietuvoje‘‘, ,,Gatvės muzikos diena‘‘, Lietuvos šimtmečio dainų šventė ,,Vardan tos‘‘.

View the embedded image gallery online at:
http://jurbarkomuziejus.lt/?start=104#sigProGalleria265be2c330

Jurbarko Krašto muziejuje veikia tapytojos Zitos Virginijos Tarasevičienės personalinė tapybos darbų paroda

Nuo gegužės 3 d. Jurbarko Krašto muziejuje, veikia tapytojos Zitos Virginijos Tarasevičienės personalinė tapybos darbų paroda.

Personalinėje parodoje tapytoja Zita Virginija Tarasevičienė pateikia savo įvairiais laikotarpiais sukurtus darbus, kurie yra nutapyti abstrakčiąja stilistika, tačiau juos galima skirstyti į tematinius idėjinius ciklus, ieškoti jų simbolinės ar naratyvinės prasmės. Dailininkė savo darbais kviečia parodos žiūrovus ne tik įsiklausymui į tapybinį pasakojimą, bet ir dialogui.
Zita Virginija Tarasevičienė gyvena ir kuria Kaune. Tapyti pradėjo daugiau nei prieš 20 metų, nuo to laiko dalyvauja ir parodiniame gyvenime: rengia personalines parodas, dalyvauja grupinėse meno parodose. Žvelgiant į dailininkė tapybos darbus pirmiausia stebina tiek jos darbų stilistinė, tiek ir koloristinė įvairovė. Jos darbus vienija abstrakti stilistika, tačiau ji tampa tik priemone menininkės ieškojimams ir improvizacijai ir simboliniam abstrahavimui. Kartkartėmis jos kūryboje galima įžvelgti stilizuotą moters figūrą su drugeliu, nutūpusiu ant veido; elegantiška linija pilkos, juodos ir raudonis spalvos kontrastai išryškina pamatinius žmogaus ir pasaulio vaizdinius, aktualizuota estetizuoto grožio sampratą. Dažname Z. Tarasevičienės darbe galima įžvelgti itin abstrahuotus peizažo ar urbanistinio vaizdinio fragmentus. Tačiau ir šio žanro darbuose vyrauja spalvinės dermės bei kontrastai, emocinis vaizdinio perteikimas, kada abstrakčioji raiška tampa itin dinamiška ir nesutelpa įrėmintos erdvės apibrėžtyje. Sujungiančiu darbo elementu tampa geltona smulkutė linija, apraizganti ir susiejanti visus tapybos darbo elementus. Abstrakčiajam autorės darbų ciklui yra priskirtini darbai „Lietuje“, triptikas „Ruduo lietuje“, „Tai toks tamsus abstraktas“, „Venecijos karnavalas“ rodo ne tik stilistinę bei žanrinę dailininkės darbų įvairovę, žymi tam tikrą jos kūrybos kaitą, bet ir įtvirtina violetinės, geltonos, rudos spalvų ir atspalvių dominantes.
Parodoje eksponuojami darbai „Spalvų labirintai“, „Gyvenimo labirintai“, „Prisiminimai“ ir kt, sudaro ciklą, kuriame dominuoja abstrakcija, tačiau išryškėja ir tam tikri žmonių figūrų, architektūros statinių, augmenijos kontūrai. Šiuose pasakojimuose tarsi per rūką ryškėjantis pasakojimas sukuria netikrumo, melancholijos, ramaus svarstymo apie tekantį laiką, praeitį ir dabartį slinktį, įtraukiančią į šį supasakintą, kiek mistifikuotą pasaulį ir savąjį žiūrovą.

Paroda veiks iki birželio 16 d.
Parodos rengėjai: Jurbarko Krašto muziejus ir VšĮ „Gabrielės meno galerija“.

Zita Tarasevičienė 5

Gegužės 1 d. 15 val. vyko kamerinės muzikos koncertas

Gegužės 1 d. popietę Jurbarko krašto muziejaus parodų ir koncertų salėje (cerkvėje) skambėjo kamerinė muzika. Kūrinius atliko Raminta Vaicekauskaitė (sopranas), Monika Ryškutė (fleita), Goda Palskytė (fortepijonas). Programa ,,Europos muzikos paletė’’ nuskambėjo cerkvės skliautuose, priversdama klausytojus gėrėtis aukštu atlikimo profesionalumu, muzikalumu, artistiškumu.

View the embedded image gallery online at:
http://jurbarkomuziejus.lt/?start=104#sigProGalleria2c82f9449f

monikia rysk