Veliuonos krašto tremtinių susitikimas

Veliuonos krašto tremtinių susitikimas

Birželio 11 d. vyko Veliuonos krašto tremtinių susitikimas, skirtas Gedulo ir vilties dienai atminti. Tai tradiciniu tapęs  jau trečiasis šio krašto tremtinių ir jų artimųjų susitikimas. Susitikime kultūros centre dalyvavo buvę tremtiniai: Juozas Žukas, Kazimieras Stuogys, politinio kalinio Antano Valaičio dukra Zita. Susitikimą muzikine dalimi ir savo pasakojimais pradėjo kultūros centro darbuotoja Lina Lukošienė. Renginio metu buvo prisiminti Veliuonos krašto tremtiniai. Tremtiniai, jų artimieji pasakojo savo prisiminimus. Diskusija buvo pratęsta krašto istorijos muziejuje. Susitikimo dalyviai nutarė rinktis ir kitais metais.

Informaciją parengė Veliuonos krašto istorijos muziejaus muziejininkas Gediminas Klangauskas.


Spausdinti   El. paštas