Informacija apie darbo užmokestį

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius 2021 m. I ketvirtis 2020 m. I ketvirtis 2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis 2020 m. vid. metinis
Direktorė 1 1635,52 1542,36 1559,96 1487,50 1547,18 1534,63
Fondų saugotoja 1 1272,97 1191,86 1210,30 1144,62 1186,58 1184,51
Vyr.buhalterė 1 1364,87 1202,71 1247,28 1176,79 1216,17 1210,49
V.Grybo memorialinio muziejaus vedėja 1 1426,80 1293,73 1337,49 1281,19 1317,75 1305,27
Muziejininkas 4 1272,97 1147,67 1159,62 1157,60 1160,84 1156,43
Ūkvedys 1 944,61 915,77 931,51 889,53 914,25 914,06
Raštvedė 0,25 251,22 243,15 248,22 236,74 244,09 242,98
Budėtojas 2,25 663,05 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00
Valytojas 1,50 663,05 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00
Darbininkas 1,50 663,05 607,00 607,00 607,00 607,00 607,00

Spausdinti   El. paštas