Jurbarko krašto savanoriai

Kariai savanoriai 1918 – 1923 m.

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvos valstybės taryba paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tais metais į Lietuvą grįžo šimtai carinės armijos kareivių ir karininkų. Karo taryba registravo grįžusius karius, rinko karines žinias, ieškojo galimybių kariuomenei kurti ir ginkluoti, būrė pirmuosius savanorius. Lapkričio 11 d. buvo patvirtinta pirmoji prof. A. Voldemaro sudaryta Lietuvos vyriausybė, o jis pats, tapęs Ministru Pirmininku, gavo ir Krašto apsaugos ministro postą.
Gruodį vokiečiai ėmė trauktis iš užimamų Rusijos teritorijų, o jiems įkandin sekė bolševikų daliniai. Dalis jų per savaitę priartėjo prie Lietuvos, o ši juos sustabdyti neturėjo galimybių. Gruodžio 20 d. prezidentas A. Smetona su A. Voldemaru pabėgo iš Lietuvos, tad šiuo lemtingu tragišku metu šalis liko be vadovų, turėjusių pasirūpinti krašto žmonių saugumu.
1918 m. gruodžio pabaigoje Valstybės taryba suteikė M. Šleževičiui įgaliojimus sudaryti II Ministrų kabinetą. M. Šleževičius ir naujai paskirtas Krašto apsaugos ministras M. Velykis paskelbė atsišaukimą, kuriuo kvietė tautos vyrus ginti Tėvynę. Dešimtys savanorių užsirašė į Lietuvos kariuomenę Kaune, Panevėžyje, Kėdainiuose, Alytuje, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.
1919 m. sausio 16 d. Lietuvos kariuomenėje jau buvo 3000 karių savanorių, tačiau tai buvo menkutės pajėgos palyginti su bolševikais, mūsų žemėje turėjusiais 3 divizijas su 20 000 karių, artileriją ir aviaciją. Bermontininkai Lietuvos ir Latvijos pasienyje buvo sutraukę 50 000 karių. Panašaus dydžio pajėgomis 1920 m. spalį mūsų tėvynę puolė ir gen. L.Želigovskio vadovaujami lenkų legionieriai.
Nepaisydami visų sunkumų ir trūkumų, lietuvių kariai triuškino bolševikus prie Kėdainių, Šėtos, Jiezno, Alytaus, Pagirių, Ukmergės, Panevėžio, Utenos, Zarasų ir kitur. Lietuviai mušė bermontininkus prie Radviliškio ir Šiaulių, lenkų legionierius sustabdė Širvintų–Giedraičių–Musninkų ruože ir būtų juos išviję iš Lietuvos, jei ne Santarvės komisijos įsikišimas. 1923 m. buvo atkovotas Klaipėdos kraštas.
Daug metų praėjo nuo tų įsimintinų istorijos metų, iki šių dienų nebeliko nei vieno gyvo savanorio, tačiau atmintis apie juos vis dar gyva.
Daug buvusių Lietuvos kūrėjų – savanorių amžino poilsio atgulė Jurbarko ir kitų rajono miestelių, kaimų kapinėse.

Jurbarko rajono 1918 – 1923 m. savanorių sąrašas
Lietuvos savanoriai - „Versmės“ leidykla
www.versme.lt/sav_a.htm 

Aksamitauskas Juozas, Jono sūnus
Gimė 1896 10 13 Rukšnių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Gyv. Smukučių k. Įstojo 1919 02 01, paleistas 1922 02 15. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10103, išduotas 1938 07 18.

Aksamitauskas Vincas, Juozo sūnus
Gimė 1899 04 20 Pavidaujo I k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 06 06–1921 02 25. Gyveno 1931 m. Pavidaujo III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7365, išduotas 1931 09 30.

Aleksa Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1898 01 19 Pašaltuonio k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Įst. 1919 02 22. Sav. LKKSK 1933 05 30. Paleistas 1922 05 09. Gyveno tėviškėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9212, išduotas 1930 06 30.

Ambrozaitis Stasys, Vinco sūnus
Gimė 1898 05 15 Viliamų k. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 04 14 Alytaus mst. (Alytaus r.). Metrikuose įrašyta – gim. Valansuose. Įst. 1919 01 18. Sav. LKKSK 1932 09 12. Miręs Alytaus ligoninėje. Motina gyv. Seredžiaus vls. Skrebenų k. (1931 m.). Apdovanojimo liudijimas Nr. 8701, išduotas 1932 09 30.

Ambrulaitis Antanas, Antano sūnus
Gimė 1900 04 22 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Sav. nuo 1919 01 16. 1921 m. baigė karo m-klą (IV laida). 1923 m. išėjo į atsargą. 1936 m. nuteistas. Leitenantas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3421, išduotas 1929 07 31.

Andriulaitis Matas, Jeronimo sūnus
Gimė 1900 02 12 Jokymiškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Sav. nuo 1919 04 16 iki 1921 11 16. 1929 m. gyveno Naujininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3021, išduotas 1929 06 25.

Andriulaitis Evaldas Gustavas, Jurgio sūnus
Gimė 1901 07 10 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Endriulaitis (pagal metrikus). Eidamas į kariuomenę vardą pakeitė Jonu. Tarnavo 1919 06 07–1924 01 20. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9253, išduotas 1933 08 09.

Andriunaitis Jonas, Juozo sūnus
Gimė 1891 02 08 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Mirė 1932 07 15 Kaune. Pripažintas savanoriu 1928 05 20 komisijos nutarimu. Vyr. leitenantas. Apdov. Vyčio Kryžiumi ir kt. Nusišovė. Apdovanojimo liudijimas Nr. 129.

Babilius Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1889 01 13 Balandžių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Vyr. leitenantas. Tarnavo 1919 02 07–1925 03 27. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6476, išduotas 1931 03 26.

Bagdanskis Jonas, Jono sūnus
Gimė 1893 10 08 Klišių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1924 04 24 Raudonės mstl. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Apdov. išd. giminaitei Stefanijai Bagdanskytei, Girkalnio mokytojai. Įst. sav. 1919 04 18. Sav. LKKSK 1933 01 17. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9007, išduotas 18931 01 3.

Bagdanskis Vincas, Kotrynos sūnus
Gimė 1900 01 23 Nausėdžių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 04 26–1921 12 01. Gyv. Jurbarko vls. Žiobrininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5551, išduotas 1930 08 11.

Barčius Jonas, Povilo sūnus
Gimė 1900 05 21 Butkaičių I k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Įst. sav. 1919 07 03. Sužeistas prie Daugpilio. 1928 m. gyv. Trakų apskr. Žiežmarių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3774, išduotas 1929 10 21.

Bastys Pranas, Antano sūnus
Gimė 1895 06 25 Serbentų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). JAV pilietis. Tarnavo sav. 1920 07 16–1921 08 01. Apdov. rūpinosi jo brolis Juozas, gyv. Raseinių apskr. Šimkaičių vls. Serbentų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10039, išduotas 1937 10 28.

Batūra Kostas, Miko sūnus
Gimė 1899 10 09 Veliuonos mst. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Mirė 1943 02 10. Leitenantas. Įst. sav. 1919 04 25, 1919 07 30 į Karo mokyklą, 1926 01 18 paleistas. Dirbo policijoje Vilkijoje, Tauragėje, Šakiuose. Žuvo lageryje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 637, išduotas 1928 08 02.

Bauža Antanas, Mykolo sūnus
Gimė 1895 12 19 Meškininkų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo 1919 02 12–1920 06 24. Sav. LKKSK 1932 04 12. 1931 m. gyv. Jurbarko vls. Panemunės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8291, išduotas 1932 04 30.

Bauža Juozas, Miko sūnus
Gimė 1899 12 02 Meškininkų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Ats. grandinis. Tarnavo 1919 07 10–1922 06 28. Gyv. Meškininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2544, išduotas 1929 05 31.

Belenauskas Ottonas, Juozo sūnus
Gimė 1902 Naujokų k. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Mirė 1922 04 23. Apdov. išd. tėvui. Tarnavo sav. 1919 05 28–1922 04 23. Mirė nuo džiovos būdamas šaulių būrio vadu Šakiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 245, išduotas 1928 06 14.

Bernotas Antanas, Vinco sūnus
Gimė 1900 06 11 Girdiškės dv. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Ats. viršila. Tarnavo 1919 07 05–1922 04 12. 1930 m. gyv. Dargių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5923, išduotas 1930 11 17.

Birgilas Tadas, Mato sūnus
Gimė 1898 11 20 Paalsio I k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 09 20. Apdov. išd. motinai, gyv. Jurbarko vls. Dargių dvare. Įst. sav. 1919 01 22. Mirė 1919 09 20 R. Kryžiaus ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7687, išduotas 1931 12 23.

Bosas Antanas, Antano sūnus
Gimė 1894 10 17 Dainių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1974 Smalininkų mst. (Jurbarko r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Apdov. savanorio medaliu Puskarininkis. Įst. sav. 1919 02 18. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Vėliau dirbo pašte Marijampolėje, Joniškyje, Tauragėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5024, išduotas 1930 05 31. Palaidotas Jurbarke.

Brazauskas Kazys 
Gimė Kalvių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Braz. Tarnavo sav. 1920 08 04–1922 01 05, paleistas kaip Amerikos pilietis. 1930 m. gyv. Australijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4910, išduotas 1930 04 30.

Butkus Juozas, Onos sūnus
Gimė 1902 10 30 Dirvonų Senųjų dv. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 08–1920 05 29. 1928 m. gyv. Kretingos mst., 1933 m. – Kaune. 1933 m. pareiškime užsirašė Kazio s. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1627, išduotas 1929 02 19.

Butkus Jonas, Simo sūnus
Gimė 1902 09 29 Dirvonų Senųjų dv. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 09 02–1921 04 16, pašauktu – 1923 03 01–1923 10 10. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Avietiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6018, išduotas 1930 12 15.

Butkus Izidorius, Jono sūnus
Gimė 1898 06 05 Lenkčių I (Žaliosės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 18. Sav. LKKSK 1932 09 22, prot. Nr. 210. 1932 m. gyv. Eržvilko vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8763, išduotas 1932 10 01.

Čekauskas Vladas, Prano sūnus
Gimė 1896 11 29 Kaune. Kilęs iš Raseinių apskr. Jurbarko vls. Keturakių k. Tarnavo 1919 05 27–1921 10 14. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8299, išduotas 1932 04 30.

Čekauskas Vladas, Prano sūnus
Gimė 1896 11 29 Kaune. Kilęs iš Raseinių apskr. Jurbarko vls. Keturakių k. Tarnavo 1919 05 27–1921 10 14. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8299, išduotas 1932 04 30.

Dackevičius Leonas, Liudgerio sūnus
Gimė 1901 12 20 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 04 10–1922 10 06. Sav. LKKSK 1933 02 28, prot. Nr. 231. 1933 m. gyv. Kėdainiuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9076, išduotas 1933 03 31.

Dainius Kazys, Kazio sūnus
Gimė 1894 04 20 (Raseinių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 17. 1933 m. paaiškėjo, kad 1923 m. jis baustas 1 1/2 m. kalėjimo, todėl apdov. anuliuotas. 1931 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7642, išduotas 1931 12 16.

Dainius Antanas, Kazio sūnus
Gimė 1899 01 18 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 26–1920 07 04 ir 1920 10 26–1921 12 19. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4492, išduotas 1930 02 15.

Danielius Petras, Jono sūnus
Gimė 1894 02 02 Pagirių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 08 23–1922 04 06. 1928 m. tarnavo policijoje Gargždų mst. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 618, išduotas 1928 08 23.

Danielius Jurgis, Jurgio sūnus
Gimė 1897 02 12 Butkiškio dv. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1919 02 09–1921 10 20. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Avietiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6171, išduotas 1931 01 22.

Daujotas Jonas, Kazio sūnus
Gimė 1896 11 20 Balandžių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 11–1921 10 21. 1931 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8707, išduotas 1932 09 30.

Demereckis Jonas, Jono sūnus
Gimė 1897 06 19 Mastaičių dv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 10 17. 1928 m. gyv. Kaišiadoryse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3832, išduotas 1929 11 11.

Dirmeikis Kazys, Kazio sūnus
Gimė 1899 04 03 Rimšų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 03 22–1923 02 19. Yra valstiečių kolektyvinis paliudijimas dėl sužalojimo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5124, išduotas 1930 05 30.

Dirmeikis Antanas, Kazio sūnus
Gimė 1902 08 01 Žaliosios k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 10 26–1921 11 03. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Lenkčių I k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4506, išduotas 1930 02 15.

Dobilas Kazys, Antano sūnus
Gimė 1899 11 29 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Mirė 1976 06 24 JAV, Cicerono mst. (netoli Čikagos). Vyčio Kryžiaus kavalierius. Tarnavo sav. 1919 01 14–1920 01 23. Sužeistas mūšyje su bolševikais, neteko kairės rankos. 1928 m. gyv. A. Panemunėje, Pažaislio vls. LKKSA – apdov. savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3823, išduotas 1930 02 15.

Dobilas Antanas, Petro sūnus
Gimė 1893 08 20 Pavidaujo (Cariškės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 07–1920 03 01. 1929 m. gyv. Kaltinėnų vls. Katyčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5573, išduotas 1930 09 25.

Drukteinis Povilas, Stasės sūnus
Gimė 1901 03 14 Lendrynės k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 12 08–1922 11 01. 1930 m. gyv. Sartininkų vls. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7217, išduotas 1931 08 31.

Drukteinis Zigmas, Broniaus sūnus
Gimė 1904 08 13 Beinariškės vns. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 12 20–1922 10 27. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Šimkaičių vls. Trakinių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5036, išduotas 1930 05 31.

Džemedžionis Antanas, Stasio sūnus
Gimė 1901 09 15 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 01–1920 07 08, pašauktu – 1920 07 08–1923 04 03. 1928 m. gyv. Kaune, vėliau – Pagėgių stotyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1509, išduotas 1929 02 19.

Gadliauskas Sebastijonas, Anupro sūnus
Gimė 1899 11 21 Girvalakių k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 12–1921 12 05. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Skirsnemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5197, išduotas 1930 06 25.

Gaidamavičius Juozas, Sebastijono sūnus
Gimė 1899 03 28 Eržvilko mstl. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Gaidys. Tarnavo sav. 1919 05 20–1921 11 21. 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1660, išduotas 1929 02 19.

Gaižauskas Antanas, Mato sūnus
Gimė 1898 11 13 Palabaukščių (Žaliosės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 12 30–1922 04 14. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Sarapiniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3584, išduotas 1929 08 21.

Galbuogis Benediktas, Kazio sūnus
Gimė 1899 03 02 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 07 27, paleistas dėl ligos. 1928 m. tarnavo policininku Raseinių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3372, išduotas 1929 07 31.

Gavėnas Petras, Veronikos sūnus
Gimė 1896 03 25 Ropynės k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 10 25–1922 04 10. 1930 m. gyv. Kauno apskr. Veliuonos vls. Graužėnų k. 1936 m. gyv. Kaune, Raseinių apskr. valdė 13 ha žemės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5333, išduotas 1930 06 25.

Gedraitis Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1899 03 16 Butkaičių I k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Grandinis. Tarnavo sav. nuo 1919 06 18, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 24. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Paupio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4250, išduotas 1929 11 21.

Gerulaitis Pranas, Jono sūnus
Gimė 1897 04 03 Pavidaujo (Cariškės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 07 03. Apdov. išd. motinai Marei, gyv. Skirsnemunėje. Įst. sav. 1919 01 19. Mirė kilnojamojoje kariškoje ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6908, išduotas 1931 06 22.

Giedraitis Juozas, Antano sūnus
Gimė 1900 03 11 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 04 30, 1920 09 24–1922 01 01. 1929 m. gyv. Jurbarke, vėliau tarnavo pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5844, išduotas 1930 11 11.

Giedraitis Vladas, Onos sūnus
Gimė 1905 12 19 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 12 23–1921 10 20 7 p.p. 1929 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4929, išduotas 1930 04 30.

Greičius Juozas, Kazio sūnus
Gimė 1901 03 30 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 15–1920 06 24. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Barkūnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4690, išduotas 1930 02 15.

Gudaitis Feliksas, Petro sūnus
Gimė 1899 01 13 Žukaičių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Gudavičius. Kilęs iš Raseinių apskr. Viduklės vls. Antapusinų k. Tarnavo sav. 1919 03 24–1921 12 05. 1931 m. gyv. Tauragės apskr. Skaudvilės vls. Garspiaunių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8006, išduotas 1932 02 29.

Gudavičius Juozas, Izidoriaus sūnus
Gimė 1892 04 30 Pikelių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 10–1920 02 09. 1932 m. gyv. Pikelių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8769, išduotas 1932 10 01.

Gudavičius Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1873 01 13 Skliausčių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Karo valdininkas. 1894–1898 m. mokėsi Varšuvoje. Tarnavo sav. 1919 02 12–1925 10 01 1 p.p. kapelmeisteriu, nuo 1920 07 03 karo valdininku. 1928 m. apdov. Vyčio Kryžiumi, gyv. Tauragėje, dirbo mokytojų seminarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1810, išduotas 1929 03 20.

Gustas Vincas, Jono sūnus
Gimė 1893 11 12 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 0,2 06–1920 02 26. 1931 m. dirbo Pagėgių apskr. Panemunės muitinės sekretoriumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7695, išduotas 1931 12 23.

Ivanauskas Rapolas, Rapolo sūnus
Gimė 1880 10 05 Uosinės k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 03 19. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Dirvonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5118, išduotas 1930 05 30.

Jancevičius Petras, Motiejaus sūnus
Gimė 1897 07 31 Nerių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 02 06, pašauktu – 1919 03 05–1921 10 26. 1929 m. gyv. Tauragės vls. ir dvare. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6100, išduotas 1930 12 15.

Januška Petras, Antano sūnus
Gimė 1899 01 22 Rimšų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Nendrikės k. Tarnavo sav. 1919 03 24–1919 10 01, pašauktu – iki 1921 01 01. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Sendirvių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3741, išduotas 1929 10 21.

Januška Vincas, Antano sūnus
Gimė 1899 01 22 Rimšų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. nuo 1919 02 01, pašauktu – 1919 10 01–1921 11 20. Gyv. Eržvilko vls. N. Dirvonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4139, išduotas 1929 11 21.

Jaskevičius Jonas, Petro sūnus
Gimė 1880 02 09 Džiugų k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Kunigas. Tarnavo sav. 1918 12 18–1919 07 14 Pušaloto partizanų būryje. 1928 m. gyv. Utenos apskr. Sudeikių mst. Labai gera būrio vadovybės pasirašyta charakteristika. Apdovanojimo liudijimas Nr. 757, išduotas 1928 08 29.

Jocevičius Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1896 12 26 Skirsnemuniškių I k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 25–1921 11 16. 1928 m. gyv. Palangos vls. Šventosios k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3354, išduotas 1929 07 31.

Jocius Antanas, Teodoro sūnus
Gimė 1900 05 28 Volungiškės (Dumšlakio) k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1921 12 07. Sav. LKKSK 1932 03 07, prot. Nr. 192. 1931 m. gyv. Girkalnio vls. Antanavo k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8126, išduotas 1932 03 29.

Jocius Pranas, Teodoro sūnus
Gimė 1898 05 07 Volungiškės (Dumšlakio) k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 28–1921 11 12. 1930 m. gyv. Raseinių vls. Trupinėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6287, išduotas 1931 02 25.

Jokubauskas Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1870 03 29 Aleksandravos plv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 15–1920 01 19. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4643, išduotas 1930 02 15.

Jomantas Jonas, Felikso sūnus
Gimė 1895 02 18 Skirsnemuniškių I k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 16–1920 05 08. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Kalnėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6371, išduotas 1931 02 25.

Jomantas Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1901 Pavidaujelių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 16–1925 05 08. Sav. LKKSK 1936 11 11, prot. Nr. 354. 1936 m. gyv. Jurbarke. 1938 05 18 įrašas: Medalis ir liudijimas dėl paaiškėjusio pabėgimo neįteiktas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9880, išduotas 1936 11 31.

Jonaitis Martynas, Jurgio sūnus
Gimė 1890 11 28 Armeniškių k. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Kunigas. Įst. sav. 1919 04 03. 1939 m. atleistas iš kariuomenės. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1402, išduotas 1928 12 07.

Jonaitis Petras, Adomo sūnus
Gimė 1900 11 18 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 06–1921 10 06. Sav. LKKSK 1932 12 20 prot. Nr. 223. 1933 m. gyv. Smalininkuose, dirbo pašte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8966, išduotas 1932 12 31.

Jonaitis Antanas, Jono sūnus
Gimė 1900 04 08 Drabulinės k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 17–1921 10 26. 1932 m. gyv. Jurbarko vls. Dargaitėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9046, išduotas 1933 02 28.

Jonikaitis Vincas, Pranės sūnus
Gimė 1886 02 22 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Įst. sav. 1919 05 10. Sav. LKKSK 1932 12 13 prot. Nr. 222. 1932 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Alvito vls. Simanėliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8955, išduotas 1932 12 28.

Jonikis Pranas, Igno sūnus
Gimė 1896 02 24 Naubariškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 09–1920 03 13. Komisija 1929 06 18 prot. Nr. 77 pripažino savanoriu. 1929 m. gyv. Skirsnemunės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3267, išduotas 1929 07 30.

Jovarauskas Juozas, Antano sūnus
Gimė 1882 06 09 Butrimų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Kunigas. Tarnavo 1919 07 15–1923 12 31 Vilniaus bataliono kapelionu. Sav. LKKSK, prot. Nr. 4. 1924–1939 buvo konsulas Liepojoje. 1940 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10285, išduotas 1940 06 30.

Jucius Juozas, Kazio sūnus
Gimė 1897 11 03 Myliušių dv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Metrikuose – Jucas. Įst. sav. 1919 01 22. Sav. LKSK 1937 09 29 prot. Nr. 386. 1937 m. gyv. Lybiškių gelež. st. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10042, išduotas 1937 10 28.

Kailiūnas Kazys, Andriaus sūnus
Gimė 1895 02 02 Meškininkų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 03 31. 1930 m. gyv. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6823, išduotas 1931 06 17.

Kairys Jonas, Juozo sūnus
Gimė 1898 07 18 Skliausčių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 11 26. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kražių vls. Šapėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3075, išduotas 1929 06 25.


Karušaitis Stasys, Jurgio sūnus
Gimė 1895 01 29 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 12–1920 03 16. 1928 m. gyv. Klaipėdoje, tarnavo policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3040, išduotas 1929 06 25.

Kasiulaitis Kazys, Prano sūnus
Gimė 1890 01 25 Žindaičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 17–1921 02 04. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3923, išduotas 1930 05 31.

Kaunas Pranas, Prano sūnus
Gimė 1896 01 17 Padubysio k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 03 23–1921 12 01. 1930 m. gyv. Vilkaviškio apskr. Žaliosios vls. Zanavykų k., 1936 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5970, išduotas 1930 12 04.

Kasiulis Jonas, Juozo sūnus
Gimė 1885 06 15 Raudonėnų k. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 06 17–1922 10 01. Įstojo kaip amerikietis savanoris. Sav. LKKSK 1932 04 26, prot. Nr. 198. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8374, išduotas 1932 05 14.

Kavaliauskas Mateušas, Motiejaus sūnus
Gimė 1896 09 18 Dargių plv. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Šakių apskr. Gelgaudiškio vls. ir k. Puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 19–1923 04 17. Sav. LKKSK 1936 11 11, prot. Nr. 254. 1935 m. gyv. Kuršėnų vls. Paventos k., 1934 m. – Plungės vls. Tarvainių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9884, išduotas 1936 11 31.

Kepurutis Juozas, Kazio sūnus
Gimė 1897 06 18 Serbentų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Gfrandinis. Tarnavo sav. 1919 02 22–1921 11 22. 1930 m. gyv. Raseinių vls. Rakavos dv. 1930 m. pasirašo: J. Keparutis, metrikuose – Kepurutis. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6120, išduotas 1930 12 15.

Kasiulis Jonas, Juozo sūnus 
Gimė 1885 06 15 Raudonėnų k. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 06 17–1922 10 01. Įstojo kaip amerikietis savanoris. Sav. LKKSK 1932 04 26, prot. Nr. 198. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8374, išduotas 1932 05 14.

Kybartas Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1897 03 18 Mantvilių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 03 01–1921 11 16. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5969, išduotas 1930 12 01.

Kymantas Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1897 09 23 Rukšnių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1921 11 21. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5403, išduotas 1930 07 31.

Kromas Šmuelis Šajus, Orelio sūnus
Gimė 1894 03 Trakinių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 12 04–1921 05 25. 1930 m. gyv. Šimkaičių mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7713, išduotas 1931 12 23.

Umantas Juozas, Kazio sūnus
Gimė 1900 09 13 Balnių I k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 09 18, pašauktu – 1919 10 01–1920 10 06. 1926 m. gavo žemės Šilalės vls. Rubinavo k. 1933 m. įstojo į LKKSS Kauno skyrių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4016, išduotas 1929 11 15.

Kucinas Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1899 01 16 Stulgių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Mirė 1921 06 01. Apdov. išd. seseriai. Įst. sav. 1919 04 27. Paskendo Nemune besimaudydamas. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9275, išduotas 1933 09 30.

Kumietis Justinas, Jono sūnus
Gimė 1899 09 23 Veliuonos mst. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 10 29–1921 04 24. 1931 m. gyv. Telšių mst., 1930 m. – Tauragės mst., 1933 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7888, išduotas 1932 02 15.

Kvietkus Leonas, Antano sūnus
Gimė 1900 01 29 Šauklių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 07 29–1921 11 15. 1924–1927 m. tarnavo policijoje Biržų apskr., vėliau 1929 m. – Saločių vls. Globinų k. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5489, išduotas 1930 08 11.

Laurinaitis Kazys, Veronikos sūnus
Gimė 1897 12 26 Naujasodžių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 26–1920 05 28. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3088, išduotas 1929 06 26.

Laurinaitis Pranas, Jono sūnus
Gimė 1901 08 17 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Mirė 1921 05 18 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 05–1920 04 03. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3089, išduotas 1929 06 26.

Lazdauskas Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1901 10 09 Švendriškių k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 10–1920 06 18. 128 m. gyv. Palangoje, Kaune. Prašė išduoti Vyčio Kryžių. Apdovanojimo liudijimas Nr. 590, išduotas 1928 08 23.

Lazdauskas Juozas, Antano sūnus
Gimė 1898 03 15 Bebirvų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 08 08. 1929 m. gyv. Tauragės apskr. Eržvilko vls. Dirvonų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4834, išduotas 1930 04 28.

Lazdauskas Kazys, Mataušo sūnus
Gimė 1895 02 25 Bebirvų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 06–1920 04 26. 1928 m. gyv. Raseinių mst., 1939 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2704, išduotas 1929 05 31.

Liagerpušis Pranas, Antano sūnus
Gimė 1900 11 23 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Įst. sav. 1919 01 10. 1928 m. gyv. Jurbarko vls. Ąžuolynės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2356, išduotas 1929 04 24.

Liogerpušis Jonas, Julijono sūnus
Gimė 1898 12 09 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 11 12. Įst. sav. 1919 01 25. Mirė pulko ligoninėje. Yra brolio prašymas dėl žemės už mirusį. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7059, išduotas 1931 06 25.

Lukošius Juozas, Jono sūnus
Gimė 1902 02 07 Trakinių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1920 06 19, pašauktu – 1924 01 14–1925 04 07. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8024, išduotas 1932 02 29.

Macaitis Antanas, Prano sūnus
Gimė 1894 12 26 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Mirė 1920 08 16 Kaune. Įst. sav. 1920 07 01, atvykęs iš Amerikos. Mirė karo ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4919, išduotas 1930 04 30.

Macaitis Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1861 05 10 Mantvilių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1930 10 13 Kaune. Tarnavo sav. 1920 07 03–1926 07 11. 1930 m. gyv. Kaune, pranciškonų vienuolyne. Apdov. siūlė įteikti broliui Alfonsui, gyv. Vilkaviškio kunigų seminarijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5592, išduotas 1930 09 25.

Macaitis Vincas, Prano sūnus
Gimė 1897 07 09 Mantvilių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Vyr. puskairninkis. Tarnavo sav. 1919 02 27–1921 11 29. 1927 m. gyv. Jurbarke. KOmisija 1929 04 05, prot. Nr. 69, pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2699, išduotas 1929 05 31.

Mačiulaitis Kazys, Jono sūnus
Gimė 1900 02 08 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 19–1921 11 23. Sav. LKKSK 1932 06 13 prot. Nr. 206. 1931 m. gyv. Seredžiaus vls. Papartynų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8685, išduotas 1932 07 02.

Mačiulaitis Antanas, Kazio sūnus
Gimė 1899 03 05 Kristapolio dv. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 21. Tarnavo Kauno komendantūroje. 1931 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8366, išduotas 1932 04 30.

Mačiulis Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1897 05 21 Serbentų k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Mirė 1919 07 22 Raseinių mst. Apdov. išd. žmonai Elenai Mačiulienei-Vileikienei, gyv. Šiluvos vls. Žalpių k. Įst. sav. 1919 02 22. Mirė Raseinių apskr. ligoninėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4674, išduotas 1930 02 15.

Majauskas Jonas, Prano sūnus
Gimė 1901 06 18 Kazokų (Kižilių) k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 11–1924 03 01. 1928 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1107, išduotas 1928 10 31.

Mankus Petras, Izidoriaus sūnus
Gimė 1902 01 17 Palų (Palaisių) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 03 10–1920 08 18, mobilizuotu – iki 1922 10 11. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4972, išduotas 1930 04 30.

Mankus Antanas, Jurgio sūnus
Gimė 1896 04 20 Pikelių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1921 10 27. 1930 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4521, išduotas 1930 02 15.

Marinas Petras, Jono sūnus
Gimė 1901 11 13 Pavidaujo I k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1921 11 22. 1929 m. gyv. Tauragės apskr. Eržvilko vls. Butkaičių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4235, išduotas 1929 11 21.

Masaitis Antanas, Juozo sūnus
Gimė 1894 09 23 Stalioraičių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Raseinių apskr. Girkalnio vls. Liucinavos k. Tarnavo sav. 1919 01 16–1920 05 18. 1930 m. gyv. Girkalnio vls. Zelmenų–Kapryzų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6488, išduotas 1931 03 26.

Mazuraitis Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1899 03 17 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 22–1921 11 29. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4528, išduotas 1930 02 15.

Meškauskas Pranas, Antano
Gimė 1898 08 01 Antkalniškių km. Tarnavo 1919 – 1920 . Palaidotas Jurbarke.

Neverdauskas Izidorius, Antano sūnus
Gimė 1900 02 16 Butkaičių I k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 03–1919 10 11, vėliau pašauktu iki 1921 10 18. 1929 m. gyv. Butkaičiuose, sirgo psichikos liga. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3901, išduotas 1929 11 13.

Neverdauskas Juozas, Simo sūnus
Gimė 1901 03 19 Pavidaujo I k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 05 15–1921 09 01. 1928 m. persikėlė iš Milašaičių į Seredžių. 1929 m. gyv. Šiaulių apskr. Skaitgirio mst., dirbo vargonininku. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3020, išduotas 1929 06 25.

Norkus Jonas, Juozo sūnus
Gimė 1899 08 28 Bacių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 03 22, pašauktu – 1919 10 01–1921 10 21. 1930 m. gyv. Raseinių apskr. Tytuvėnų mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5990, išduotas 1930 12 04.

Ogilvis Bruno, Ferdinando sūnus
Gimė 1898 10 21 Raudonės dv. Raudonės vls. (Jurbarko r.). Mirė 1969 12 19 JAV, Nebraskos valstija Omaha. Apdov. išd. Vyr. ltn. Įst. sav. 1919 02 14. 1919 07 31 pasiųstas į Karo m-klą. Tarnavo iki 1941 m. 1944 m. emigravo. Apdovanojimo liudijimas Nr. 152, išduotas 1928 05 30.

Orentas Feliksas, Jono sūnus
Gimė 1896 10 29 Valių k. Šakių vls. (Šakių r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 07 22–1922 04 11.1936 m. gyv. Raseinių apskr. Jurbarko mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9953, išduotas 1937 04. 19.

Padleckas Juozas, Jono sūnus
Gimė 1900 08 13 Žukaičių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 08–1919 10 01, vėliau pašauktu iki 1920 02 09. 1930 m. gyv. Skaudvilės vls. Pavarčių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7397, išduotas 1931 09 20.

Palubeckis Antanas, Antano sūnus
Gimė 1891 08 30 Baužų k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Grandinis. Tarnavo sav. 1920 07 13–1922 08 01. 1930 m. gyv. Jurbarko vls. Dargaitėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5904, išduotas 1930 11 11.

Paulaitis Kazys, Mato sūnus
Gimė 1899 08 07 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 27–1921 10 25. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2924, išduotas 1929 06 26.

Pauliukaitis Pranas, Juozo sūnus
Gimė 1900 05 28 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 16–1921 11 05. 1929 m. gyv. Jurbarke. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7511, išduotas 1931 11 06.

Paznokaitis Antanas, Jono sūnus
Gimė 1901 03 30 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Mirė 1921 12 26 Greičių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Apdov. išd. tėvui, gyv. Greičių k. Tarnavo sav. 1919 04 28–1921 04 25. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7263, išduotas 1931 08 31.

Pernarauskas Petras, Jono sūnus
Gimė 1894 06 29 Lenkčių I (Žaliosės) k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. nuo 1919 08 27, pašauktu – 1920 08 18–1921 06 01. 1929 m. gyv. Eržvilko vls. Puziškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4611, išduotas 1930 02 15.

Petrauskas Benediktas, Prano sūnus
Gimė 1902 12 18 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 12 01–1921 11 30. 1930 m. gyv. Skirsnemunės III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6214, išduotas 1931 01 22.

Petryla Kazys, Kazio sūnus
Gimė 1895 02 25 Pavidaujelių k. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 28–1920 08 21. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Pavidaujų III k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5301, išduotas 1930 06 25.

Plyčius Izidorius, Juozo sūnus
Gimė 1898 08 02 Pautvardžių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 02 21–1919 10 26, paleistas dėl ligos. 1931 m. gyv. Jurbarko vls. Giedrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7529, išduotas 1931 11 09.

Pocius Jonas, Juozo sūnus
Gimė 1899 08 28 Dirvonų Senųjų dv. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 04 14–1921 11 18. 1928 m. tarnavo mokomojoje karo eskadrilėje laisvai samdomu tarnautoju. Apdovanojimo liudijimas Nr. 395, išduotas 1928 06 09.

Požereckis Juozas, Juozo sūnus
Gimė 1898 Naubariškių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 19–1921 11 15. 1928 m. gyv. Kelmės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2217, išduotas 1929 04 24.

Ptašinskas Antanas, Kazimiero sūnus
Gimė 1900 09 10 Seredžiaus mstl. Seredžiaus vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 06 03–1921 10 20. 1933 m. gyv. Seredžiaus mst. Komisija 1933 05 16 prot. Nr. 241 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9186, išduotas 1933 05 29.

Puišys Juozas, Jono sūnus
Gimė 1902 05 12 Antkalniškių I k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 02–1921 10 26. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Klišių k., 1938 m. – Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4625, išduotas 1930 02 15.

Ramonas Kazys, Prano sūnus
Gimė 1899 12 11 Klangių k. Veliuonos vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 05 09–1921 11 28 ir virštarnybiniu 1923 03 15–1924 10 25. 1929 m. gyv. Veliuonos vls. Gervėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4349, išduotas 1929 12 21.

Raudys Juozas, Kazio sūnus
Gimė 1900 07 12 Vadžgirio mstl. Šimkaičių vls. (Jurbarko r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 04 26–1921 12 05. 1928 m. tarnavo pasienio policijoje Klaipėdos kr. 2 komisariato 1 rajone Stankiškių punkte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2701, išduotas 1929 05 31.

Riklikas Stasys, Antano sūnus
Gimė 1898 11 16 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 23–1921 12 20. Buvo lenkų nelaisvėje 1920 10 05–1921 01 01. 1929 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3501, išduotas 1929 08 21.

Rimkūnas Pranas, Simo sūnus
Gimė 1886 03 03 Švendriškių k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1920 06 27–1921 09 22. 1930 m. gyv. Raudonės vls. Kartupėnų k. Žemės gavo Eleonaravos dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7009, išduotas 1931 06 25.

Rimkūnas Domas, Domo sūnus
Gimė 1901 01 12 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Metrikuose – Rimkevičius. Tarnavo sav. 1919 01 19–1920 01 25. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Kalniškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5663, išduotas 1930 10 10.

Rimkus-Rimkevičius Antanas, Domo sūnus
Gimė 1898 05 03 Skirsnemunės k. Skirsnemunės vls. (Jurbarko r.). Tarn. sav. 1919 07 07–1920 04 01, paleistas dėl sveikatos; 2-ą kartą – 1920 12 01–1921 12 01. 1916 10–1919 06 15 prad. m-klos mokyt. Raseiniuose. 1930 m. gyv. Šiluvoje, buvo vlsč. sekretor. 1931 m. gyv. Raseiniuose. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9027, išduotas 1933 02 28.

Rudaitis Jonas, Petronėlės sūnus
Gimė 1902 01 03 Jurbarko mst. (Jurbarko r.). Vyr. puskarininkis. Tarnavo sav. 1920 11 14–1921 11 28, 1925 10 23–1926 11 03. 1932 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8727, išduotas 1932 09 30.

Rukas Kazys, Kazio sūnus
Gimė 1898 Baužaičių k. Eržvilko vls. (Jurbarko r.). Kilęs iš Pužiškių k. Tarnavo sav. 1919 11 13–1922 11 06. 1930 m. gyv. Eržvilko vls. Smaidrių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4457, išduotas 1930 02 15.

Sabaliauskas Jonas, Antano sūnus
Gimė 1897 07 30 Rotulių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Tarnavo sav. 1919 01 25–1920 03 31. 1929 m. gyv. Jurbarko vls. Naukaimio k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3833, išduotas 1929 11 11.

Sabaliauskas Juozas, Prano sūnus
Gimė 1899 06 02 Rotulių k. Jurbarko vls. (Jurbarko r.). Puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 02 14–1921 12 10. 1928 m. gyv. gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2787, išduotas 1929.


Spausdinti   El. paštas

Jurbarko krašto muziejus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 158752243
Adresas: Vydūno g. 21, LT-74118, Jurbarkas
Telefonas:
(8 447) 52710
(8 447) 48500
El. paštas: jkm@jurbarkomuziejus.lt

Darbo laikas

Jurbarko krašto muziejaus darbo laikas

Administracija
I–IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
VI–VII nedirba

Lankytojų priėmimas
II–V 9.00–18.00 val.
VI 9.00–17.00 val. (pietų pertrauka 13.00-14.00)
VII–I nelankymo dienos

Vasaros metu:
Pirmadienį-penktadienį: 8.00 - 18.00
Šeštadienį-sekmadienį: 11.00 - 16.00 

Mes Facebook'e