Papasakok man

Papasakok man

Renginio metu susipažinsime su buvusių tremtinių filmuotu liudijimu apie vaikų ir jaunimo
gyvenimą tremtyje.
Paskaitysime tremtinių laiškus iš Jurbarko krašto muziejaus fondų.
Pasidalinsime prisiminimais apie gyvenimą tremtyje.
Kviečiame dalyvauti popietėje visus jurbarkiečius ir krašto svečius, buvusius tremtinius, jų
giminaičius, kaimynus, draugus. Kas išsaugojote, atsineškite nuotraukas iš tremties, laiškus, daiktus
ir kitus to meto liudijimus.


Spausdinti   El. paštas